Λίγα λόγια για το ιατρείο…

Το Ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί από το Σεπτέμβρη του 2012 και βρίσκεται στην οδό Αλκμάνος 33, Αθήνα, 115 28

Ο μοντέρνος εξοπλισμός, η ταχύτατη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων και η  διαρκής επιμόρφωση με συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες καθώς και η απόλυτη αφοσίωσή στην προσφορά προς τον ασθενή έχουν σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Τηλέφωνο: 210 7233463